W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Informacje podstawowe

Uniwersytet Merito w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki pod liczbą porządkową 314. Wpisu dokonano na podstawie decyzji nr DNS-1-0145-204-RO/98 wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 27 sierpnia 1998 roku.

Uniwersytet Merito w Gdańsku prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach jednolitych magisterskich, na studiach podyplomowych, studiach MBA oraz na innych formach kształcenia.

W ramach struktury organizacyjnej Uczelni znajdują się wydziały:

Wydział Biznesu, Wydział Informatyki i Nowych Technologii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Społeczno - Humanistyczny, Wydział Zdrowia.


Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora

 • w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (decyzja nr BCK-II-U/dr-85/16 z dnia 27 czerwca 2016 roku).

Uprawnienia do prowadzenia studiów - Wydział Biznesu

 • Finanse i Rachunkowość studia I stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-283/JP/03 z dnia 09 kwietnia 2003 r.)
 • Finanse i Rachunkowość studia II stopnia (decyzja nr DSW-3-4001-71-JG/05 z dnia 4 lutego 2005 r.)
 • Turystyka i Rekreacja studia I stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-7027-3/SH/10 z dnia 17 czerwca 2010 r.)
 • Turystyka i Rekreacja studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.39.5.2017.AN z dnia 08 sierpnia 2017 r.)
 • Turystyka i Rekreacja studia II stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.21.2019.3.IZ z dnia 28 czerwca 2019 r.)
 • Zarządzanie studia I stopnia (decyzja nr DSW-2-05-4003-196/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r.)
 • Zarządzanie studia I stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-21547-2-EK/12 z dnia 19 lipca 2012 r.)
 • Zarządzanie studia II stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-21481-3-EK/12 z dnia 21 czerwca 2012 r.)
 • Zarządzanie studia II stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.169.3.2018/EK z dnia 07 lutego 2018 r.)

Uprawnienia do prowadzenia studiów - Wydział Informatyki i Nowych Technologii

 • Informatyka studia I stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.73.2013.IZ. z dnia 26 marca 2013 r.)
 • Informatyka studia I stopnia ( decyzja nr DSW-3-4003/680/EK/Rej.91/05 z dnia 11 października 2005 r.)
 • Informatyka studia II stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.285.2019.2.EK/KT z dnia 11 marca 2020 r.)
 • Inżynieria Zarządzania studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.36.5.2017.AN z dnia 09 października 2017 r.)
 • Logistyka studia I stopnia (decyzja nr DSW-2-01-4003-94-07 z dnia 25 maja 2007 r.)
 • Logistyka studia I stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13351-2/EK/11 z dnia 31 marca 2011 r.)
 • Logistyka studia II stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13455-2/SH/11 z dnia 30 marca 2011 r.)
 • Multimedia i grafika komputerowa studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.4.2019.4.MU z dnia 17 maja 2019 r.)

Uprawnienia do prowadzenia studiów - Wydział Prawa i Administracji

 • Administracja studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.22.3.2018.AN z dnia 29 marca 2018 r.)
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia I stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6033-22855-3/IŻ/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r.)
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia II stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.29.2018.EK.4 z dnia 20 maja 2015 r.)
 • Prawo studia jednolite magisterskie (decyzja nr DSW.ZNU.6014.81.2015.5.BK z dnia 26 listopada 2015 r.)
 • Prawo w biznesie studia I stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.36.2014.4.IZ z dnia 30 maja 2014 r.)
 • Prawo w biznesie studia I stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.39.2015.6.ŁA z dnia 24 września 2015 r.)
 • Stosunki Międzynarodowe studia I stopnia (decyzja nr DSW-2-05-4003-424/08 z dnia 22 stycznia 2008 r.)

Uprawnienia do prowadzenia studiów - Wydział Społeczno - Humanistyczny

 • Filologia studia I stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.133.2015.BK z dnia 23 września 2015 r.)
 • Filologia studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.23.2017.3.RL z dnia 11 lipca 2017 r.)
 • Pedagogika studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.221.2020.4.AKO z dnia 30 lipca 2020 r.)
 • Pedagogika studia I stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.264.2014.AN z dnia 22 października 2014 r.)
 • Pedagogika studia II stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.221.2020.4.AKO z dnia 25 sierpnia 2020 r.)
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie (pozwolenie nr 39a z dnia 15 maja 2019 r.)
 • Psychologia studia jednolite magisterskie (decyzja nr DSW.WNN.5014.68.2019.4.AKO z dnia 28 czerwca 2019 r.)
 • Psychologia w biznesie studia I stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.23.3.2016.SW/AN z dnia 07 czerwca 2016 r.)
 • Psychologia w biznesie studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.37.5.2017.AN z dnia 09 listopada 2017 r.)

Uprawnienia do prowadzenia studiów - Wydział Zdrowia

 • Dietetyka studia I stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.249.2020.KT.4 z dnia 1 grudnia 2020 r.)
 • Fizjoterapia jednolite studia magisterskie (decyzja nr DSW-WNN.8014.274.2023.DM z dnia 15 września 2023 r.)
 • Kosmetologia studia I stopnia (decyzja DSW.WNN.5014.221.2020.4.AKO z dnia 7 października 2020 r.)

Przejęcia

W 2013 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku połączyła się we Szkołą Wyższą Prawa i Dyplomacji z siedzibą w Gdyni (decyzja nr DKN.ZNU.6013.40.2013.2.AW z dnia 27 maja 2013 r.)


Władze Uczelni

 • Rektor dr hab. Jan Wiśniewski, prof. UWSB Merito Gdańsk, od 2007 r.
 • Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWSB Merito Gdańsk, od 2010 r.
 • Dziekan Wydziału Biznesu dr hab. Anna Kalinowska - Żeleźnik, prof. UWSB Merito Gdańsk, od 2021 r.
 • Dziekan Wydziału Informatyki i Nowych Technologii dr inż. Romana Antczak - Jarząbska, od 2021 r.
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr Maja Głuchowska - Wójcicka, od 2021 r.
 • Dziekan Wydziału Społeczno - Humanistycznego dr Rafał Majewski, od 2023 r.
 • Dziekan Wydziału Zdrowia dr Adrianna Kilikowska, od 2021 r.

Dane kontaktowe Uczelni

Uniwersytet Merito w Gdańsku

al. Grunwaldzka 238 A, 80-266 Gdańsk

NIP: 583-25-58-844, REGON: 191627386

e-mail: kancelaria@gdansk.merito.pl, tel. 58 522 77 00

https://www.merito.pl/gdansk/


Redakcja BIP

Redaktor: Marta Barcikowska

Uniwersytet Merito w Gdańsku

al. Grunwaldzka 238 A, 80-266 Gdańsk

e-mail: marta.barcikowska@gdansk.merito, tel. 58 522 77 00


Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych: Mateusz Potocki

e-mail: iod@gdansk.merito.pl


Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Merito w Gdańsku jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, WSB w Gdańsku powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się. Udostępnienie informacji jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, WSB będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, WSB może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku WSB, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Uniwersytetowi Merito w Gdańsku na jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Redaktor BIP Uniwersytet Merito w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk
 • złożyć osobiście w siedzibie Uniwersytetu Merito w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bip@wsb.gda.pl

Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Data wytworzenia: 21.12.2022
Opublikował w BIP: Joanna Kosikowska
Ostatnio zaktualizował: Marta Barcikowska
Data ostatniej aktualizacji: 20.09.2023 15:17
Liczba wyświetleń: 1445